Loading...

Nyheter

Nyheter

Om gjeldsordningen

  • Har du alvorlige eller varige gjeldsproblemer, kan gjeldsordningsloven hjelpe deg.
  • Før du søker om gjeldsordning, må du først forsøke å få til en ordning med kreditorene dine.
  • Søker du namsmannen og får avslag, kan du søke flere ganger.
  • Gjeldsordning kan bare etableres en gang.
  • I gjeldsordningsperioden kan du oppnå f.eks. lavere rentesats og lengre betalingstid på lånet ditt, eventuelt en nedskriving av hele eller deler av lånebeløpet. Etter perioden kan du få slettet den delen av gjelden som du ikke klarer å betale.
  • Du må være forberedt på en enkel levestandard under gjeldsforhandlingene og i femårsperioden. Det kan tas beslag i dine eiendeler. Hytte, bil og alt som ikke er helt nødvendig må vanligvis selges.
  • Har du en bolig som er større og dyrere enn nødvendig, vil du oftest måtte selge den og skaffe deg noe enklere. Loven vil i noen tilfeller hjelpe deg til å beholde boligen, hvis den er av rimelig standard.
Share: